Kékes Turista Egyesület logó
„Gyertek velünk, ...mert egyedül nem megy!”

  Adatkezelési szabályzat

Kékes Turista Egyesület
3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1.

A Kékes Turista Egyesület adatkezelési szabályzata

 • A szabályzat célja
  Az egyesület tagjainak és az egyesület túraversenyein (teljesítménytúrák, tájékozódási túrversenyek) valamint túramozgalmaiban résztvevőknek – továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján:
  • adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala
  • a tagok tevékenységének nyilvántartása
  • kitüntetések, elismerések nyilvántartása
  • kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele
  • hírlevelek küldése a tagok elektronikus és /vagy postai címére
  • verseny eredmények közzététele.
  A szabályzat célja továbbá az adatvédelmi követelmények szabályozása.
 • A szabályzat alapját képező jogszabály:
  2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A szabályzat hatálya kiterjed az egyesület tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagjaira, valamint az egyesület túraversenyein, túramozgalmaiban résztvevőkre.
 • Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, alelnöke, illetve az általuk kijelölt egyesületi tag a felelős.
 • Az adatkezelő neve:
  Kékes Turista Egyesület
 • Az adatkezelő székhelyének címe:
  3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1.
 • Elérhetőség:
  E-mail: info@kekesturista.hu
 • Az adatkezelés megnevezése:
  Az adatkezelés az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás, az egyesület túraversenyein, túramozgalmaiban résztvevőknek pedig a különböző eseményeken, versenyeken való részvételhez szükséges személyes adatok és elért eredményeik rögzítése. Mindezen adatok az Érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.
  A kezelt adatok köre
  • Egyesületi tagok esetében:
   • név, születési név
   • anyja lánykori neve
   • születési hely és idő
   • személyazonosító igazolványszám
   • lakcím és értesítési cím
   • telefonszám és e-mail cím
   • túravezetői, jelzésfestői, túrázói minősítések
   • az Országos-, a Dél-dunántúli- és az Alföldi Kéktúrára vonatkozó adatok
   • a természetjárással kapcsolatban kapott országos, megyei és egyesületi kitüntetések, elismerések
  • Az egyesületi túraversenyeken, túramozgalmakban résztvevők esetében:
   • név
   • születés éve
   • lakcím
   • mobil telefonszám, e-mail cím (csak versenyeken)
   • Magyar Természetjáró Szövetségi tagság
 • Az adatkezelés célja:
  • Az egyesületi tagok esetében:
   • az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adataikkal
   • a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
   • a túravezetők, jelzésfestők nyilvántartása
   • a tagok természetjárásban, mint szabadidő sportban elért eredményeinek és a természetjárás feltételeinek biztosításában elért elismeréseinek nyilvántartása
  • Az egyesület túraversenyein, túramozgalmaiban résztvevők esetében:
   • a versenyen indulók, túramozgalmat teljesítők azonosítása
   • statisztikai adatok készítése a fenti programokról
  Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.
  Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
  Az Adatkezelő adatfeldolgozásra csak jelen szabályzat taggygűlés általi módosítása esetén adhat megbízást, lásd 13. pont.
 • Az adatkezelés időtartama:
  • Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik.
  • A túraversenyeken, túramozgalmakban résztvevők esetén az Adatkezelő saját honlapján statisztikai adatként megőrzi az érintettek nevét, születési évét és lakcíméből a helység nevét. Az adatkezelés időtartama fenn áll az egyesület működésének végéig.
 • A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentése
  Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Adatkezelő írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte.
  A versenyeken, túramozgalmakban résztvevők adataik törlési igényét írásban kérhetik az adatkezelőtől, melynek teljesítéséről az Adatkezelő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni az érintettet.
  A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesület tagjai számára kötelező a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül napon.
 • Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.
 • Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
  A Kékes Turista Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett 15 napon belül, írásban nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását, akkor részéről elfogadottnak tekinthető a szabályzat módosítása.
 • Az Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
  Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, az info@kekesturista.hu vagy postai úton a 3200 Gyöngyös, Török Ignác út 1. címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap az érintett.
 • Jogérvényesítési lehetőségek
  Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Záradék:
A fenti szabályzatot az egyesület taggyűlése 2014. március 28-án elfogadta.

A KTE adatkezelési szabályzata NAIH-81198/2014. számon került bejegyzésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.

2014. 03. 28.
Rajki Sándorné, elnök


A szabályzat pdf formátumban innen letölthető.

 BEJELENTKEZÉS

Ha a kekesturista.hu oldalon minden funkciót el szeretne érni, be kell jelentkezni!

Felhasználónév:

Jelszó:

 REGISZTRÁCIÓ

Ha még nem regisztrált látogatónk, akkor itt megteheti!

 

 LEGUTÓBBI HÍREINK

 FONTOSABB ESEMÉNYEK

 ESEMÉNYNAPTÁR

2021. február
H
K
SZe
Cs
P
SZo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
2021. március
H
K
SZe
Cs
P
SZo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
2021. április
H
K
SZe
Cs
P
SZo
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1plusz1 százalék
Egererdő Zrt.
Kékes Turista Egyesület - 3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1. - info@kekesturista.hu